SAGRERA ADVOCATS

Presentació Serveis Professionals Mapa Contactar

3) Finalment, el Dret Civil General, el Dret Immobiliari i el Dret de Successions, completen l’abast del nostre despatx:

  • Llei de Propietat Horitzontal. Comunitats de Propietaris. Reclamació de quotes i derrames impagades. Obres.
  • Herències: gestió (tràmits notarials, fiscals i registrals); reclamació judicial; llegítimes i llegats; usdefruits. Atorgament de testaments.
  • Reclamació extrajudicial i judicial d’impagats.
  • Dret immobiliari. Gestió de patrimoni immobiliari. Reclamació judicial de propietats, usdefruits, servituds, accessions, immissions, censos, etcètera. Llei de l’Edificació.
  • Responsabilitat civil. Indemnitzacions. Accidents de circulació.

c/Pau Claris 70, 1r D 08010 Barcelona Tel. 93.317.61.60
fsagrera@icab.cat · IndianWebs